ყოველდღიური ანგარიშის სანახავად აარჩიეთ თარიღი მარცხენა მხარეს
პოსტების რაოდენობა:
მოწონებების რაოდენობა:
გაზიარებების რაოდენობა:
კომენტარების რაოდენობა:
პოსტების რაოდენობა გვერდების მიხედვით
ყოველკვირეული მთავარი თემები 2016-2019 წლების განმავლობაში
მთავარი თემები გვერდების მიხედვით, ბოლო ერთი წლის მანძილზე
სენტიმენტები
მნიშვნელოვანი სიტყვები

რომელ გვერდებს ვაკვირდებით?

ვებსაიტზე წარმოდგენილი ანალიზი ემყარება 70-მდე ფეისბუქ-გვერდის რაოდენობრივ მონიტორინგს. დასაკვირვებელი გვერდების იდენტიფიცირება ამ მიმართულებით უკვე ჩატარებული კვლევების (მაგალითად, მედიის განვითარების ფონდის და გამომძიებელ ჟურნალისტთა გაერთიანება აი-ფაქტის) საფუძველზე მოხდა. ეს გვერდები ხშირად ავრცელებენ დეზინფორმაციის, ანტიდასავლური და ულტრამემარჯვენე შინაარსის შემცველ მასალებს. წარმოდგენილი ანალიზის მიზანსაც ამ გვერდების გზავნილებისა და მათზე მომხმარებელთა მხრიდან რეაქციის სიღრმისეული კვლევა წარმოადგენს.

დეტალურად

გვერდები
ქართული მარში
წინააღმდეგობა / Resistance
ქართული ძალა
Antiliberal Channel
Antiliberal Channel 2
წითელი აბი - აღდგენილი
ქართული ნაციონალისტური ლეგიონი
მეოცნებე
ახალგაზრდა პატრიოტები
ეროვნული ლეგიონი
14/72
ქართველი მეამბოხე
ედელვაისი
ნაციონალისტური გამოღვიძება
Geo Pepe
მედია-კავშირი ობიექტივი
მამული, ენა, სარწმუნოება
ბახტრიონი 1659 - Bakhtrioni 1659
თურქული ოკუპაცია
ზნეობა
აბორტი ბავშვების მკვლელობაა
ქართული იდეა
ქართული აზრი
საინფორმაციო გვერდი
ანტი-პარადოქსი
Alpha Dominant
კონსტანტინე მორგოშია
ქართული სული
გასტროლიორი
ნუ გამოლიბერალდები,იაზროვნე
აინიუსი
ეროვნული ლეგიონი
ქართული ძალა/Georgian Power
ქართული ძალა
წინააღმდეგობის მოძრაობა / ბრძოლა მომავლისთვის
გრიშა ონიანი
ეროვნული იდეა
იბერიული ერთობა
ივერონი
საქართველოს ეროვნულ-კონსერვატიული საზოგადოება
კარდჰუ
საქართველოს სულიერი მისსია
ქართველი ნაციონალისტები
დამოკლესი
ბავშვთა უფლებების დაცვის საზოგადოება
ალტ-ინფო
Welcome to Georgia
ნაციონალისტური ლეგიონი/Nationalistic Legion
ევროპის დაცემა
ეროვნულ სოციალისტური მოძრაობა ,,საქართველოს ეროვნული ერთობა”
ეროვნული გამოღვიძება
ეროვნება-ქართველი
ქართველები საქართველოსთვის
The Kartvelians Sarcastic Memes Empire
ქართველთა მიმების იმპერია
ლიბერალიზმი? შენ მეისპე
ქართველი „ლიბერალი”
დედაქალაქი
ლადო სადღობელაშვილი
ეროვნულ რელიგიური ინსტიტუტი
euronews.ge
მეხუთე კოლონა
თოქ-შოუ ფალავანდიშვილთან
მსოფლიო საოჯახო კონგრესი
ერეკლე მეორის საზოგადოება

როგორ ვაანალიზებთ ტექსტს?

ფეისბუქის გვერდებიდან შეგროვილი ტექსტები გაანალიზებამდე მუშავდება. პირველ რიგში, ტექსტებიდან გამოიყოფა სიტყვები და სიტყვების ძირები (ე.წ. ლემები). ამ მიზნით, ქართული ენის ეროვნული კორპუსის აპლიკაციათა პროგრამირების ინტერფეისს ვიყენებთ (Meurer, 2018; GNC Project, 2011-2018).

მონაცემთა აღწერითი ანალიზი მოიცავს დასაკვირვებელი ვებგვერდების აქტიურობას ახალი პოსტების სახით; მომხმარებელთა გამოხმაურება ფასდება გვერდისა და პოსტების მოწონების, ასევე - კომენტარების რიცხვით.

რაც შეეხება მონაცემთა შინაარსობრივ ნაწილს, გაანალიზებულია პოსტების ტექსტების თემატური შინაარსი, ხშირად განმეორებადი და მნიშვნელოვანი სიტყვები, სენტიმენტები და გაზიარებული ბმულები. ქვემოთ დაწვრილებითაა განხილული თითოეული მახასიათებლის გამოთვლის მეთოდიკა.

რას ნიშნავს ,,მნიშვნელოვანი სიტყვები''?

სიტყვის მნიშვნელობის შეფასება ყველაზე მარტივად, მისი ტექსტში გამეორების სიხშირითაა შესაძლებელი. თუმცა ამ შემთხვევაში, მხედველობაში ვერ ვიღებთ იმ ფაქტს, თუ როგორაა გავრცელებული ესა თუ ის ტერმინი სხვა მსგავს დოკუმენტებში, მაგალითად - სხვა ფეისბუქ-გვერდების პოსტებში. ამ მიზნით ვიყენებთ ტერმინების სიხშირის გამოთვლის მიდგომას, რომლის შესწორება დოკუმენტების რაოდენობის უკუპროპორციულად ხდება. სიტყვების რანჟირებისადმი ასეთი მიდგომა (tf-idf) ფართოდ გამოიყენება ინფორმაციის მანქანური ძიებისას.

დეტალურად

ტერმინის სიხშირე = (t ტერმინის გამოყენების რაოდენობა ტექსტში)/(ტერმინების საერთო რაოდენობა ტექსტში)

დოკუმენტების შებრუნებული სიხშირე = ln((დოკუმენტების საერთო რ-ნობა)/(იმ დოკუმენტების რ-ნობა, სადაც t-ტერმინია გამოყენებული))

tf-idf წონა = ტერმინის სიხშირე * დოკუმენტების შებრუნებული სიხშირე

რას ნიშნავს თემები?

ფეისბუქის პოსტების თემატური სტრუქტურის გაანალიზება ხდება ტექსტებიდან მანქანური დასწავლის მეთოდით, აბსტრაქტული ,,თემების'' გამოყოფის გზით (ე.წ. დირიხლეს ლატენტური ალოკაციით. ალგორითმი ტექსტების ჯგუფებში ეძებს ხშირად გამეორებად სიტყვებს და ამ სიტყვებიდან გამომდინარე, ახდენს ჯგუფების კლასიფიცირებას. მაგალითად, სიტყვები ,,საქართველო'' და ,,ევროკავშირი'' ისეთ ტექსტში უფრო ხშირად შეგვხვდება, რომელიც ქვეყნის ორგანიზაციასთან ურთიერთობას შეეხება, ვიდრე - მაგალითად, საქართველოს რუსეთთან ურთიერთობის შესახებ დაწერილ ფეისბუქის პოსტში. მონაცემთა ინტერპრეტაციის გასაადვილებლად, ჩვენ თითოეულ თემას მნიშვნელოვანი სიტყვების მიხედვით სახელები მივანიჭეთ (იხ. დეტალურად ცხრილში)

დეტალურად

გამოყენებული სიტყვები თემა
კაც·ი მარიხუან·ი გერმანი[ა] სტუდი[ა] საქართველო ქართველ·ი პრეზიდენტ·ი გერმანელ·ი რუსეთ·ი ბავშვ·ი გამსახურდია ზანგ·ი არმი[ა] მოტივირებულ·ი პროფესი[ა] დაწესებულებ[ა] ყოფნ[ა]/არ სრულ·ი ისევ დღ[ე] ხელ·ი ირანელ·ი ალიანს·ი პატრიოტ·ი ქალა ძულებ[ა]/ძულ ოფიც[ე]რ·ი უცხოელ·ი კორპუს·ი გენერ[ა]ლ·ი საქართველო და უცხოეთი
ღვთაებ[ა] პანთეონ·ი უზენაეს·ი რეიტინგ·ი ამერიკელ·ი მუსლიმ·ი სათავ[ე] უარ·ი ბანკ·ი ერთ სამსახურ·ი ქრისტიანობ[ა] ქონ[ა]/ქონ ჰიჯაბ·ი აფრიკ[ა] და·მქირავებ[ე]ლ·ი/ქირავ ქრისტიანებ[ა]/ქრისტიან ჩა·ძახებ[ა]/ძახ კურს·ი ღმ[ე]რთ·ი დოლარ·ი მით·ი მითოლოგი[ა] სიგარეტ·ი აშშ მინისტრ·ი მეტ·ი ბევრად პოსტ·ი ჭელიძ[ე] ქრისტიანობა და მსოფლიო
არა-კაშია გურამ კაშია ფეხბურთ·ი სვანაძ[ე] სექტემბ[ე]რ·ი კობიაშვილ·ი სამწუხარო სანდრო ასე ზაზა ხალხ·ი ინტერვიუ საკრედიტო არასრულწლოვან·ი ნუცუბიძ[ე] არაერთ·ი ფეხბურთელ·ი მარშ·ი ჟურნალისტ·ი ნაგ[ა]ვ·ი რუსულ·ი მოცულობ[ა] გინდ გვერდ·ი მო·წონებ[ა]/წონ გა·ხდომ[ა]/ხდ და·კავშირებ[ა]/კავშირ ახალგაზრდ[ა] საუბ[ა]რ·ი/საუბრ გურამ კაშია 1
სამკლაურ·ი სტადიონ·ი ჭელიძ[ე] აღლუმ·ი სექტემბ[ე]რ·ი გეი გიორგი კაშია ვაზნ[ა] დროშ[ა] გა·კეთებ[ა]/კეთ კა ფან-კლუბ·ი არა-კაშია მამათმავ[ა]ლ·ი მარშ·ი სახლ·ი მასობრივ·ი მი·სვლ[ა]/სვლ სისტემ[ა] ჩა·ტარებ[ა]/ტარ მამათმავლობ[ა] და·შვებ[ა]/შვ სიმბოლო სასამართლო შსს ეროვნულ·ი კობიაშვილ·ი ორგანიზაცი[ა] პიდარასტ·ი გურამ კაშია 2
ერ[ა] მტ[ე]რ·ი ღმ[ე]რთ·ი ლიბერალიზმ·ი ცოდვ[ა]/ცოდ ქრისტე ცხოვრებ[ა]/ცხოვრ ომ·ი ჟამი თვალთახედვ[ა] სულიერებ[ა] ქრისტეანობ[ა]·ჲ ადამიან·ი სულ·ი თანამედროვ[ე] ერ·ი დიდ·ი დემონ·ი ქრისტეან·ი ღირებულებ[ა] ჯოჯოხეთ·ი ცდილობ[ა]/ცდილ ქართველ·ი ბოროტ·ი მრავ[ა]ლ·ი გზ[ა] მიწ[ა] წინაპ[ა]რ·ი დღესასწაულ·ი ისტორი[ა] ლიბერალიზმი და ქრისტიანობა
მამ[ა] ბეთანი[ა] ლაზარე ტაძ[ა]რ·ი უკვალოდ ცხოვრებ[ა]/ცხოვრ ცოდვ[ა]/ცოდ რეაბილიტაცი[ა] წ[ე]ლ·ი შვილ·ი ღმ[ე]რთ·ი სუნთქვ[ა]/სუნთქ აბორტ·ი ერთ ექიმ·ი ეკლესი[ა] ბავშვ·ი გარყვნილებ[ა] მღვდ[ე]ლ·ი ილია გა·რყვნილ·ი/რყვნ სიმბოლო წმიდ[ა] აგვისტო გა·ტაცებ[ა]/ტაც და·არსებ[ა]/არს ქიმიოთერაპი[ა] ჩა·ვლ[ა]/ვლ უდიდეს·ი სულიერ·ი რელიგია და ჯანმრთელობა
თამბაქო თალაკვაძ[ე] პენსი[ა] ნაწარმ·ი სამუშაო რეკომენდაცი[ა] შე·თანხმებ[ა]/თანხმ თანამშრომ[ე]ლ·ი ლარ·ი და·კავშირებ[ა]/კავშირ გამო·ძიებ[ა]/ძი ცვლილებ[ა] არჩილ მაღლაფერიძ[ე] ოხანაშვილ·ი რეალიზაცი[ა] ხელშეკრულებ[ა] ჯარიმ[ა] ბახტაძ[ე] დაწესებულებ[ა] პროცეს·ი გან·მეორებ[ა]/მეორ ს[ე] ხმამაღ[ა]ლ·ი გან·ცხადებ[ა]/ცხად მო·წოდებ[ა]/წოდ საქმ[ე] სისტემ[ა] პოლიტიკურ·ი გა·უმჯობესებ[ა]/უმჯობეს ახალი ამბები

რას ნიშნავს სენტიმენტების ანალიზი?

გარდა ხშირად განმეორებადი სიტყვებისა, ტექსტის ანალიზის მნიშვნელოვან კომპონენტს კონტექსტისა და მასთან დაკავშირებული ემოციების შესწავლა წარმოადგენს. სენტიმენტების ანალიზი საშუალებას გვაძლევს, რაოდენობრივად შევაფასოთ ამა თუ იმ სიტყვასთან დაკავშირებული დადებითი თუ უარყოფითი განწყობები. მაგალითად, სიტყვას ,,მიტოვება'' ნეგატიური ელფერი აქვს, ხოლო ,,ჩინებულს'' - პოზიტიური. კვლევისთვის ჩვენ ვიყენებთ სენტიმენტების ღია ლექსიკონ AFINN-ს, რომელიც დანიელი მეცნიერის ფინ ორუპ ნილსენის (2011) მიერაა შექმნილი. ამ ლექსიკონში არსებულ თითოეულ სიტყვას -5-დან +5-მდე სენტიმენტის რიცხვითი მნიშვნელობა შეესაბამება - ცხადია, რომ მაღალი რიცხვები დადებით ემოციებს აღწერენ. მონაცემთა ანალიზისას, ჩვენ პოსტში ან გვერდზე არსებულ სიტყვებს სენტიმენტების რიცხვით მნიშვნელობას ვუკავშირებთ და შემდეგ დაჯამებული სახით გამოგვაქვს.

პოლიტიკის ნარკვევი რუსული პროპაგანდისადმი მოწყვლადი ჯგუფების შესახებ.